Projekt budowlany to dokument, który jest nam potrzebny, aby uzyskać pozwolenie na budowę domu. Z czego się składa projekt budowlany? Co powinien zawierać? To pytanie zadaje sobie chyba każdy, kto myśli o budowie domu.

Projekt budowlany jest dokumentem dwuczęściowym. Pierwsza jego część stanowi projekt architektoniczno-budowlany, który nazywany jest także projektem właściwym. Druga część projektu budowlanego to projekt zagospodarowania terenu lub działki. Obie z dwóch części projektów muszą zawierać datę oraz podpisy autorów. Projekt właściwy musi zawierać rzuty wszystkich poziomów domu, fundamentów, piwnic o ile takie są oraz dachu. W tym projekcie muszą być widoczne przekroje i wszystkie elewacje. Rysunki powinny być sporządzone w skali większej niż 1:100. Muszą być zawarte rysunki instalacji i konstrukcji. projekt ten oprócz rysunków zawiera część opisową. W niej znajdują się informacje na temat użytych do budowy materiałów, konstrukcji domu, rozwiązań instalacji oraz charakterystyka energetyczna domu. W tym projekcie musi się znaleźć także informacja o powierzchni użytkowej domu. Druga część projektu to zagospodarowanie terenu. Pokazany jest w niej plan zagospodarowania działki i jej otoczenia. Wykonany jest on w skali 1:500. W projekcie tym zostaje ustalone umieszczenie domu i jego rozmiary, jego odległości od granic działki, chodnik, dojazd, miejsce parkowania samochodu. Podaje się także powierzchnię działki. Wykazuje się powierzchnię zabudowaną oraz taką, na której chcemy aby wybudować chodnik czy dojazd do garażu. Chodzi o wszystkie powierzchnie utwardzone. W projekcie tym trzeba także przedstawić uzbrojenie. przyłącza wodne, elektryczne, kanalizacyjne, gazowe. Jeśli wycinamy drzewa trzeba to umieścić w tej części projektu. Umieścić trzeba wszelką ingerencję w środowisko.

Projekt budowlany jest bardzo ważny podczas budowy domu. Znając jego wytyczne i elementy możemy sprawdzić czy jest kompletny, czy zawarte są w nim wszelkie niezbędne informację. Dzięki temu w każdej chwili możemy sprawdzić czy dom jest budowany zgodnie wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.